Zarząd klubu:

  • Andrzej Ziaja – prezes
  • Mariola Zawal – sekretarz
  • Alina Nawrocka – skarbnik
  • Renata Łukomska – członek
  • Jolanta Janicka – Szumlewicz – członek

Komisja rewizyjna:

  • Sylwia Świątek – przewodnicząca
  • Renata Szymańska – z-ca przewodniczącej
  • Justyna Kasprzak – Gałązka – sekretarz

Partnerzy & Sponsorzy