WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE – KOMORZE 2017

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW UKS „Komorzanka”
W DNIU 15.09.2017 r.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie z działalności zarządu UKS Komorzanka za lata 2013-2017.
6. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej UKS Komorzanka za lata 2013-2017.
7. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań zarządu, komisji rewizyjnej i udzieleniu absolutorium zarządowi UKS Komorzanka.
8. Wybór zarządu i komisji rewizyjnej UKS Komorzanka.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu wyboru zarządu i komisji rewizyjnej UKS Komorzanka.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Na Walnym zebraniu wybrano nowy zarząd i komisje rewizyjną UKS Komorzanka.
Skład nowego zarządu tworzą :
Andrzej Ziaja – prezes
Mariola Zawal – sekretarz
Alina Nawrocka – skarbnik
Renata Łukomska – członek
Jolanta Janicka – Szumlewicz – członek
W skład nowej komisji rewizyjnej weszły:
Sylwia Świątek – przewodnicząca
Marlena Skiba – z-ca przewodniczącej
Justyna Kasprzak-Gałązka – sekretarz

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy w najbliższych latach!
Walne Zebranie było też doskonałą okazją do prezentacji kroniki klubowej za lata 2013-2017, która będzie do wglądu dla zainteresowanych w szkole. Zarząd tym samym postanowił wyróżnić kronikarza Panią Elżbietę Kowalską – Ziaja przyznając tytuł SUPERWOLONTARIUSZA i wręczyć statuetkę za ogrom pracy włożony w jej stworzeniu. Dziękujemy!

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *