WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE UKS KOMORZANKA

Dnia 27.05.2024 r. w Szkole Podstawowej w Komorzu Przybysławskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS Komorzanka. Na zebraniu zostały przedstawione sprawozdania z działalności zarządu oraz komisji rewizyjnej za rok 2023. Zebrani przyjęli w/w sprawozdania i podjęto stosowne uchwały. Następnie przeprowadzono wybory uzupełniające do zarząd UKS Komorzanka. Członkowie klubu jednogłośnie podjęli uchwałę zatwierdzającą wybory uzupełniające. Z funkcji skarbnika zrezygnowała p. Monika Bernat i podczas zebrania podziękowano jej za dotychczasową współpracę. Funkcję skarbnika klubu objęła p. Milena Grzebyszak, a do zarządu jako członek weszła p. Małgorzata Gaudecka-Kowalska.

Obecny skład zarządu:

  1. Andrzej Ziaja – prezes
  2. Mariola Zawal – sekretarz
  3. Milena Grzebyszak – skarbnik
  4. Sonia Rydz – członek
  5. Małgorzata Gaudecka-Kowalska – członek

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.